Μαθαίνοντας το βυθόμετρο στους Καλύτερους....

Φωτογραφίες με φίλους από όλη την Ελλάδα που επέλεξαν την ΤΕΧΝΟΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΗ για την προμήθεια του βυθομέτρου τους  αλλά και εκπαίδευση τους ,τα αποτελέσματα είναι στις εικόνες

 

Βιβλιοθήκη εικόνων

UA-45111334-1