Αξιοποιώντας την πληροφορία

Την πληροφορία την είχα καιρό ότι σε μια μικρή σχετικά περιοχή όπου εκτείνονται λασπώδη σηκώματα μες το πουθενά κάνει σφυρίδες !φίλος που έριξε ψιλό παραγάδι για λυθρίνια πίρε μια 4 κιλά αφού είχε καταπιεί το μισοκιλο λυθρίνι. Λέγοντας μου περίπου που ανέβηκε η σφυρίδα το σημάδι ήταν στην ίδια περιοχή με αυτήν που γνώριζα καιρό αλλά ποτέ δεν είχα ψάξει !κατά το μεσημεράκι και ενώ ο ήλιος ήταν ψιλά κίνησα να επισπευτώ το μέρος πιο πολύ για ανίχνευση παρά για ψάρεμα. Ο βυθός ένα απέραντο γήπεδο λάσπης χωρίς κανένα ενδιαφέρον όμως γύρω στα 80 με 100 μέτρα από το σημάδι ο βυθός έκανε εναλλαγές με σπαρτές πέτρες πάνω στο άμμο . ξαφνικά σε ένα σήκωμα το βυθόμετρο εντόπισε ένα ψάρι 51 εκατοστά (εικόνα 1) δηλαδή 3 με 4 κιλά!! εδώ είμαστε είπα δόλωσα τη ζοκα και άρχισα την ανίχνευση με πολύ χαμηλή ταχύτητα ώστε να δώσω στο βυθόμετρο την ευκαιρία να "γράψει " κάθε στόχο καλύτερα !λίγα μέτρα πιο πέρα αμέσως μετά από ένα αμμώδη όγκο στο A-scope εμφανίζεται όγκος που δεν «δένει»  στο βυθό (εικόνα 2) που δίπλα στη μεγέθυνση γίνεται καθαρά ευδιάκριτος όσο και κολλημένο στον πυθμένα να είναι το ψάρι !αμέσως η ζοκα στο νερό ταυτόχρονα το Accu fish αναγνωρίζει το στόχο σαν 117 εκατοστά η καρδιά αρχίζει και κτυπάει δυνατά η ζοκα φαίνεται στην οθόνη να πλησιάζει το στόχο  μετά από λίγα δεύτερα και ενώ σηκώνω πάνω κάνα δυο φορές για να δελεάσω το ψάρι τίποτα απόλυτη ησυχία...και ξαφνικά το Χzoga προσκυνάει δε μπορώ να πάρω ούτε εκατοστό !!παναγία μου σκευτικα τι είναι  τούτο; σιγά σιγά όμως με μαεστρία περνώ τα πρώτα μέτρα ώστε αν αποφύγω κάθε πιθανό βράχωμα στο θαλάμι του ψαριού ,κάθε μέτρο με έφερνε όλο και πιο κοντά στην επιτυχία μετά τα μεσονερα το ψάρι παραδόθηκε και το μόνο που έμενε ήταν να μου κάνει παρέα στη βάρκα !στην τρίτη εικόνα βλέπετε το strike του ψαριού αλλά και το ανέβασμα του μέχρι το σημείο που βγήκε από τον κώνο σήματος

Σπύρου Δημήτρης

UA-45111334-1