Αναλύσεις εικόνων κι άλλα.........

 

Η ανάλυση ,η επεξήγηση δηλαδή του  τι συμβαίνει σε ένα βυθό που διανύουμε η που έχουμε περάσει ώστε να βγάλουμε κάποια λογικά συμπεράσματα σε μια οθόνη ενός  βυθομέτρου είναι ο απώτερος στόχος  κάθε φίλου ψαρά .Αυτός είναι και ο δικός μας στόχος στο να διδάξουμε και να ασχοληθούμε ξεχωριστά με κάθε φίλο  που προμηθεύτηκε το βυθόμετρο του είτε αγόρασε το πακέτο τεχνικής υποστήριξης  από την ΤΕΧΝΟΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΗ .σε αυτή τη σελίδα, διαβάστε την επεξήγηση εικόνων κάτι που θα καταφέρεται και εσείς όσο δύσκολο και αν φαίνεται αφού θα οπλιστείτε  τις κατάλληλες γνώσεις  ακλουθώντας της οδηγίες μας .μια σωστή ανάλυση εικόνας προϋποθέτει σωστή επιλογή και εγκατάσταση αισθητήρα αλλά και τις κατάλληλες ρυθμίσεις

Σπύρου Δημήτρης

UA-45111334-1